انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

کتاب اندازه خلاصه Lulu.com

دانلود رایگان Lulu.com Digest Sized Book DOC، XLS یا PPT الگوی رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Lulu.com Digest Sized Book است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

الگوی Lulu.com Digest Sized Book معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 را دانلود یا ویرایش کنید.

قالب کاغذی با اندازه Digest برای Lulu.

کام

دانلود رایگان قالب Lulu.com Digest Sized Book با برنامه های وب OffiDocs یکپارچه شده است

Ad


Ad