انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

روش

دانلود رایگان الگوی Procedure DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این رویه قالب است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

الگو را دانلود یا ویرایش کنید رویه معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365.

یک طرح ساده برای رویه ها، دستورالعمل های کاری، کنترل های عملیاتی و غیره

روش دانلود رایگان قالب با برنامه های وب OffiDocs یکپارچه شده است

Ad


Ad