انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

نمونه قالب جزوه

دانلود رایگان نمونه جزوه الگوی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی نمونه جزوه الگو است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

الگو را بارگیری یا ویرایش کنید.

قالب

دانلود رایگان الگوی نمونه جزوه قالب ادغام شده با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad