انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

جزوه دستور العمل

دانلود رایگان کتابچه دستور غذا، قالب DOC، XLS یا PPT به صورت رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این جزوه دستور العمل الگو است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

کتابچه دستور العمل الگو را که برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 معتبر است، دانلود یا ویرایش کنید.

قالب برای 8.

جزوه دستور پخت 5×11

دانلود رایگان جزوه دستور العمل قالب با برنامه های وب OffiDocs ادغام شده است

Ad


Ad