انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

خبرنامه کسب و کارهای کوچک نوشته جان هالکویست

دانلود رایگان Small Business Newsletter توسط John Hallquist الگوی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Small Business Newsletter نوشته جان هالکویست است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

الگوی Small Business Newsletter توسط John Hallquist را دانلود یا ویرایش کنید که برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 معتبر است.

مکاتبات تجاری

دانلود رایگان قالب Small Business Newsletter توسط John Hallquist یکپارچه شده با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad