انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

الگوی رزومه نمونه

دانلود رایگان نمونه رزومه الگوی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی نمونه الگوی رزومه است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

الگو را بارگیری یا ویرایش کنید.

دانلود رایگان قالب نمونه الگوی رزومه ادغام شده با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad