انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

نمونه طرح آزمون

دانلود رایگان Test Plan نمونه DOC، XLS یا PPT قالب رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این نمونه طرح تست الگو است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

بارگیری یا ویرایش الگوی Test Plan Sample معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365.

نمونه طرح آزمون

دانلود رایگان قالب Test Plan نمونه یکپارچه شده با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad