ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

ജോൺ ഹാൾക്വിസ്റ്റിന്റെ ചെറുകിട ബിസിനസ് വാർത്താക്കുറിപ്പ്

ജോൺ ഹാൾക്വിസ്റ്റ് DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ

ഇത് ജോൺ ഹാൾക്വിസ്റ്റിന്റെ ചെറുകിട ബിസിനസ് വാർത്താക്കുറിപ്പാണ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft office സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള ജോൺ ഹാൾക്വിസ്റ്റിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ്

OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ജോൺ ഹാൾക്വിസ്റ്റിന്റെ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ചെറുകിട ബിസിനസ് വാർത്താക്കുറിപ്പ്

Ad


Ad