ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

ജന്മദിന ക്ഷണ ഫ്ലയർ

ബർത്ത്‌ഡേ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫ്ലയർ DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇതാണ് ജന്മദിന ക്ഷണ ഫ്ലയർ ടെംപ്ലേറ്റ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള ജന്മദിന ക്ഷണ ഫ്ലയർ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

ഫ്ലയർ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ജന്മദിന ക്ഷണ ഫ്ലയർ ഓഫ്ഫിഡോക്സ് വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Ad


Ad