ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

ഒരു ആഴ്ചയിലെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ

ഒരു ആഴ്‌ചയുടെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ്, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് LibreOffice ഓൺലൈനിലോ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇത് ഒരു ആഴ്ചയിലെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള ഒരു ആഴ്‌ചയിലെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രതിവാര ബിസിനസ് പ്ലാനർ

OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു ആഴ്‌ചയിലെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്

Ad


Ad