Ad

Angielskifrancuskihiszpański

Darmowy edytor online | DOC > | XLS > | PPT >


Ulubiona usługa OffiDocs

DMCA

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich DMCA

OFICJALNE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH DMCA

Oficjalne powiadomienie o naruszeniu praw autorskich DMCA


Nasza strona internetowa jest zgodna z przepisami „bezpiecznej przystani” 17 USC §512, inaczej znanymi jako Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Aby złożyć u nas powiadomienie o naruszeniu praw autorskich, musisz wysłać pisemną wiadomość, która zawiera zasadniczo następujące informacje:


  1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
  2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie.
  3. Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające do tego, aby umożliwić usługodawcy zlokalizowanie materiału. Podawanie adresów URL w treści wiadomości e-mail to najlepszy sposób, aby pomóc nam szybko zlokalizować treść.
  4. Informacje wystarczające do umożliwienia usługodawcy skontaktowania się ze składającym reklamację, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze składającym reklamację.
  5. Oświadczenie, że strona składająca skargę ma w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawa.
  6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone (należy pamiętać, że zgodnie z sekcją 512(f) każda osoba, która świadomie i materialnie wprowadzając w błąd, że materiał lub działanie narusza prawa, może podlegać odpowiedzialności odszkodowawczej. Innymi słowy, NIE SKŁADAJ FAŁSZYWYCH ROSZCZEŃ!

Następnie wyślij powiadomienie o naruszeniu drogą elektroniczną na adres [email chroniony].

run Chrome Extensions

Ad