Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản

Tải xuống miễn phí Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Sơ yếu lý lịch mẫu cơ bản. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Ad


THÔNG TIN

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Một mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản

Tải xuống miễn phí Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs

Ad


Ad