Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Mẫu ghi chú cuộc họp

Tải xuống miễn phí Mẫu ghi chú cuộc họp Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Ghi chú cuộc họp mẫu. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Ad


THÔNG TIN

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Ghi chú cuộc họp Mẫu hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ phần mềm văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Mẫu Mẫu

Tải xuống miễn phí mẫu Ghi chú cuộc họp Mẫu ghi chú cuộc họp được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs

Ad


Ad