Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Sách mỏng sáu bảng

Tải xuống miễn phí Six Panel Pamphlet Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Six Panel Pamphlet. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Ad


THÔNG TIN

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Six Panel Pamphlet hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Một mẫu sách nhỏ sáu bảng.

Yêu cầu in hai mặt để hoạt động bình thường.

Tải xuống miễn phí mẫu Six Panel Pamphlet được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs

Ad


Ad