زنی که روی کامپیوتر کار می کند

ارجاعات دایره‌ای در اکسل می‌توانند هنگام کار با صفحه‌گسترده‌های پیچیده، مسئله‌ای دشوار و بالقوه مشکل‌ساز باشند. آنها زمانی رخ می دهند که یک فرمول به طور مستقیم یا غیر مستقیم

ادامه مطلب