ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

മെഡിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡി സാമ്പിൾ

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് മെഡിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡി സാമ്പിൾ DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായി LibreOffice അല്ലെങ്കിൽ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം

ഇതാണ് മെഡിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡി മാതൃക. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള മെഡിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡി സാമ്പിൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

മെഡിക്കൽ കേസ് പഠന സാമ്പിൾ

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് മെഡിക്കൽ കേസ് സ്റ്റഡി സാമ്പിൾ OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Ad


Ad