انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

دستور غذا - کارت دستور غذا 3×5 (4 کارت)

دانلود رایگان دستور غذا - کارت دستور غذا 3×5 (4 کارت) الگوی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این دستور العمل الگو است - کارت دستور غذا 3 × 5 (4 کارت). قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

دستور العمل الگو را دانلود یا ویرایش کنید - کارت دستور غذا 3×5 (4 کارت) معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365.

کارت های دستور غذا

دانلود رایگان دستور العمل قالب - کارت دستور العمل 3×5 (4 کارت) یکپارچه با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad