انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

جزوه آهنگ

دانلود رایگان جزوه آهنگ DOC، XLS یا PPT قالب رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این جزوه الگوی آهنگ است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

شرح

قالب جزوه آهنگ معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 را دانلود یا ویرایش کنید.

این جزوه آهنگ با صفحه اول ساده (قابل تغییر است).

جزوه به زبان دانمارکی است اما مشکل کمی ایجاد می کند.

از فونت Univers استفاده می کند.

عکس ها

Ad


دانلود رایگان جزوه آهنگ قالب یکپارچه با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad