انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

فکس-فورساید Dansk

دانلود رایگان Dansk fax-forside قالب DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Dansk fax-forside است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

شرح

الگوی Dansk fax-forside معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 را دانلود یا ویرایش کنید.

En dansk Fax-forside med et enkelt یک الگوی صفحه اول فکس دانمارکی این یک الگوی صفحه اول فکس دانمارکی با طراحی ساده است.

می توان آن را با یک لوگو گسترش داد.

عکس ها

Ad


دانلود رایگان قالب Dansk fax-forside یکپارچه با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad