Ad

انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

برچسب‌های پوشه فایل (برش 30 1/3)

دانلود رایگان برچسب‌های پوشه فایل (برش 30 1/3) الگوی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی برچسب های پوشه فایل (برش 30 1/3) است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

برچسب‌های پوشه فایل (برش 30 1/3) الگو را دانلود یا ویرایش کنید که برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 معتبر است.

برچسب های پوشه فایل

دانلود رایگان قالب برچسب های پوشه فایل (برش 30 1/3) یکپارچه با برنامه های وب OffiDocs


از قالب های آفیس استفاده کنید

تصاویر رایگان

Ad