انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

قالب کارت ویزیت، بدون گرافیک

دانلود رایگان قالب کارت ویزیت، بدون قالب گرافیکی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب کارت ویزیت است، بدون گرافیک. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

الگوی کارت ویزیت را دانلود یا ویرایش کنید، هیچ گرافیکی برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 معتبر نیست.

برچسب جهانی.

com: WL-OL244، همان اندازه Avery 5371

دانلود رایگان قالب قالب کارت ویزیت، بدون گرافیک یکپارچه با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad