Ad

انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

الگوی مواد درسی دانشگاه

دانلود رایگان الگوی آموزشی دانشگاهی، الگوی DOC، XLS یا PPT به صورت رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی مطالب درسی دانشگاه است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

شرح

قالب را دانلود یا ویرایش کنید.

الگوی تهیه مطالب درسی یا پایان نامه برای دانشگاه ها.

این الگو برای تهیه مطالب درسی برای دانشگاه ها مفید است.

اساتید و دانشجویان می توانند از آن برای تهیه پایان نامه و مطالب کلاسی خود استفاده کنند.

این یک قالب جدی، ساده و تمیز است.

عکس ها

Ad


دانلود رایگان الگوی دانشگاهی، الگوی مواد درسی یکپارچه با برنامه های وب OffiDocs


از قالب های آفیس استفاده کنید

تصاویر رایگان

Ad