Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

Edusoft Web Tool by NguyenLinh UET in Chrome with OffiDocs

Edusoft Web Tool by NguyenLinh UET  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

Edusoft Web Tool by NguyenLinh UET Chrome web store extension

Ad


DESCRIPTION

Run the Chrome online web store extension Edusoft Web Tool by NguyenLinh UET using OffiDocs Chromium online.

NHỮNG TÍNH NĂNG CÓ TRÊN TOOL: - Lưu tài khoản để tự động đăng nhập - Đăng kí nhanh bằng danh sách môn được chuẩn bị trước MỘT SỐ TRANG WEB MÀ TOOL HỖ TRỢ Tool hỗ trợ được tất cả các website sử dụng EduSoft Web (Ở cuối trang có ghi Thiết kế bởi cty Phần mềm Anh Quân).

Ví dụ như: - Học viện bưu chính viễn thông (Hà Nội) - Đại học Hà Nội (Hà Nội) - Học viện nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) - Đại học xây dựng (Hà Nội) - Học viện Ngân hàng (Hà Nội) CTT cũ - Đại học điện lực (Hà Nội) - Đại học Trà Vinh - Đại học ngoại thương(TP HCM) - Đại học ngoại thương (HN) - ĐH Quốc Tế – ĐHQG TPHCM - Đại học Hà Tĩnh - Đại học Bình Dương - ĐH Quảng Nam .

.

.

.

.

Xem hướng dẫn chi tiết tại: https://nguyenlinhuet.

wordpress.

com/2019/10/29/huong-dan-cai-dat-va-su-dung-tool-dang-ki-tin-chi-cac-website-su-dung-source-edusoft-web-cty-phan-mem-anh-quan/ Group hỗ trợ: https://www.

facebook.

com/groups/165556974833741/

Additional Information:


- Offered by nguyenlinh.uet
- Average rating : 4.96 stars (loved it)
- Developer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Edusoft Web Tool by NguyenLinh UET web extension integrated with the OffiDocs Chromium online


Run Chrome Extensions

Ad