ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

പാചകക്കുറിപ്പ് - 3 x 5 പാചകക്കുറിപ്പ് കാർഡ് (4 കാർഡുകൾ)

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് പാചകക്കുറിപ്പ് - 3 x 5 പാചകക്കുറിപ്പ് കാർഡ് (4 കാർഡുകൾ) DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായി LibreOffice അല്ലെങ്കിൽ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം

ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് പാചകക്കുറിപ്പ് - 3 x 5 പാചകക്കുറിപ്പ് കാർഡ് (4 കാർഡുകൾ). LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

ടെംപ്ലേറ്റ് പാചകക്കുറിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക - 3 x 5 റെസിപ്പി കാർഡ് (4 കാർഡുകൾ) LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft Office സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ളതാണ്.

പാചകക്കുറിപ്പ് കാർഡുകൾ

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് പാചകക്കുറിപ്പ് - 3 x 5 റെസിപ്പി കാർഡ് (4 കാർഡുകൾ) OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Ad


Ad