ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

മരണ അറിയിപ്പ് കത്ത്

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ഡെത്ത് അനൗൺസ്‌മെന്റ് ലെറ്റർ DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് LibreOffice ഓൺലൈനിലോ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇതാണ് മരണ പ്രഖ്യാപന കത്ത് എന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള ഡെത്ത് അനൗൺസ്‌മെന്റ് ലെറ്റർ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

മരണ അറിയിപ്പ് കത്ത്

OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡെത്ത് അനൗൺസ്‌മെന്റ് ലെറ്റർ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്

Ad


Ad