ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

വെയർഹൗസ് റെസ്യൂം ഉദാഹരണം

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് വെയർഹൗസ് റെസ്യൂം ഉദാഹരണം DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായി LibreOffice ഓൺലൈനിലോ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം

ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് വെയർഹൗസ് റെസ്യൂം ഉദാഹരണം. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള വെയർഹൗസ് റെസ്യൂം ഉദാഹരണം ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

ഉദാഹരണങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുക

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് വെയർഹൗസ് റെസ്യൂം ഉദാഹരണം OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Ad


Ad