ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

എല്ലാ ദിവസവും അച്ചടിക്കാവുന്ന മീറ്റിംഗ് അജണ്ട ടെംപ്ലേറ്റ്

എല്ലാ ദിവസവും DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന മീറ്റിംഗ് അജണ്ട ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

എല്ലാ ദിവസവും അച്ചടിക്കാവുന്ന മീറ്റിംഗ് അജണ്ട ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതാണ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft office സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സാധുതയുള്ള പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന മീറ്റിംഗ് അജണ്ട ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഷെഡ്യൂൾ ഉള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് അജണ്ട ടെംപ്ലേറ്റ്

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അച്ചടിക്കാവുന്ന മീറ്റിംഗ് അജണ്ട ടെംപ്ലേറ്റ്

Ad


Ad