ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

സൗജന്യമായി അച്ചടിക്കാവുന്ന ശൂന്യമായ പലചരക്ക് ലിസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് സൗജന്യമായി പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ബ്ലാങ്ക് ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് LibreOffice ഓൺലൈനിലോ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇത് സൗജന്യ അച്ചടിക്കാവുന്ന ശൂന്യമായ പലചരക്ക് ലിസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റാണ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

ലിബ്രെഓഫീസ് ഓൺലൈൻ, ഓപ്പൺഓഫീസ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (വേഡ്, എക്സൽ, പവർപോയിന്റ്) അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള സൗജന്യ പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ശൂന്യമായ ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

ലിസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് അച്ചടിക്കാവുന്ന ശൂന്യമായ ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്

Ad


Ad