ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

പേപ്പറിന്റെ പേര് (ഫയൽ-പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ മാറ്റം)

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് പേപ്പർ നാമം (ഫയൽ-പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ മാറ്റം) DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് LibreOffice ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് പേപ്പർ നാമം (ഫയൽ-പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ മാറ്റം). LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള പേപ്പർ നാമം (ഫയൽ-പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ മാറ്റം) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

ലീനിയർ ഔട്ട്‌ലൈനിംഗിനും സയന്റിഫിക്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേപ്പറുകൾ എഴുതുന്നതിനുമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്

OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് പേപ്പർ നാമം (ഫയൽ-പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ മാറ്റം)

Ad


Ad