Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Mẫu danh thiếp, không có đồ họa

Tải xuống miễn phí Mẫu danh thiếp, không có đồ họa Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu danh thiếp mẫu, không có đồ họa. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Ad


THÔNG TIN

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Mẫu danh thiếp, không có đồ họa hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Nhãn thế giới.

com: WL-OL244, cùng kích thước với Avery 5371

Tải xuống miễn phí mẫu Danh thiếp, không có đồ họa được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs

Ad


Ad