انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

نحوه قرار دادن نوار ناوبری در وب سایت خود با O

می توانید دسترسی مستقیم به تمام برنامه های OffiDocs را در وب سایت خود قرار دهید. این یک نوار ناوبری منو است که با کد HTML ایجاد شده است تا در وب سایت شما وارد شود. در GitHub موجود است https://github.com/officeonlinesystems/offidocsmenuapps    

  

این یک نوار ناوبری است که می تواند در هر وب سایتی برای استفاده از همه برنامه های OffiDocs گنجانده شود. برنامه های OffiDocs شامل موارد زیر است:

 • OpenOffice Writer آنلاین
 • OpenOffice Calc آنلاین
 • OpenOffice Impress آنلاین
 • ویرایشگر PDF آنلاین به صورت آنلاین
 • ویرایشگر تصویر Gimp آنلاین
 • ویرایشگر وکتور Inkscape آنلاین
 • OpenOffice Draw آنلاین
 • ویرایشگر صوتی Audacity آنلاین
 • ویرایشگر ویدیوی Avidemux به صورت آنلاین
 • سازنده موسیقی LMMS آنلاین
 • ویرایشگر ویدیوی Openshot به صورت آنلاین
 • ویرایشگر صوتی Sweep آنلاین
 • ویرایشگر نمودار دیاگرام آنلاین
 • برنامه Eclipse IDE به صورت آنلاین
 • برنامه Geany IDE به صورت آنلاین
 • طرح پروژه برنامه ریز آنلاین
 • وب تلگرام آنلاین
 • ایمیل رایگان OffiLive
 • شطرنج آنلاین
 • چهار پشت سر هم آنلاین

این ناوبری همانطور که در تصاویر زیر نشان داده شده است ظاهر می شود:

 

 نوار ناوبری OffiDocs

 

نوار ناوبری OffiDocs

 

 

برای استفاده از این نوار پیمایش فقط باید کد HTML فایل offidocsmenubar.html را وارد کنید.

همچنین می توانید برای استفاده از هر برنامه پیوندهای مستقیم ایجاد کنید، اما به جای استفاده از demo01 نام کاربری را به نام کاربری خود تغییر دهید:

 • https://www.offidocs.com/create-gimp.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-openofficewriter.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-openofficecalc.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-openofficeimpress.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-openofficeimpress.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-pdfedit.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-openshot.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-sweep.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-inkscape.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-audacity.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-avidemux.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-lmms.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-dia.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-eclipse.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-geany.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-projectlibre.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-messagegram.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-openofficedraw.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-chess.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/create-fourinrow.html?username=demo01
 • https://www.offidocs.com/SOGo/

Ad


Ad