Ad

انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

6 قالب باس رشته

دانلود رایگان قالب 6 رشته باس مایکروسافت ورد، اکسل یا پاورپوینت قالب رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب 6 رشته باس برای قالب مایکروسافت ورد، اکسل یا پاورپوینت است که به صورت رایگان با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین ویرایش می شود.

Ad


اطلاعات

OffiDocs برای ایجاد اسناد به صورت آنلاین، اکسل آنلاین یا پاورپوینت های آنلاین.

قالب 6 رشته باس را برای Microsoft Word، Excel یا Powerpoint دانلود یا ویرایش کنید.

باس 24 سیم 6 فرت

دانلود رایگان قالب 6 قالب رشته باس ادغام شده با برنامه های وب OffiDocs


از قالب های آفیس استفاده کنید

تصاویر رایگان

Ad