انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

الگوی گواهی قدردانی

دانلود رایگان قالب برای گواهی قدردانی الگوی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی گواهی قدردانی است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

الگوی گواهی قدردانی معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 را دانلود یا ویرایش کنید.

الگوهای بیشتر گواهی قدردانی در savewordtemplates.

سازمان

دانلود رایگان قالب برای گواهی قدردانی که با برنامه های وب OffiDocs ادغام شده است

Ad


Ad