انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

CV زیبا با سبک

دانلود رایگان CV Elegant با سبک های DOC، XLS یا PPT قالب رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی CV زیبا با سبک است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

شرح

الگوی Elegant CV را با سبک‌های معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 دانلود یا ویرایش کنید.

CV فقط یک ستون، بدون جدول آسان برای سفارشی کردن فقط تغییر سبک.

CV en une colonne، sans tableau، facile à pesonnaliser en modifiant les styles.

CV una columna, sin tabla, se personaliza modificando los estilos.

رزومه با دو صفحه متفاوت و فوتر.

بدون متن، فقط سبک.

برای همه نسخه های LibreOffice کار می کند.

CV avec deux pages différentes et un pied de page.

Pas de texte، Seulement des styles.

avec toues les versions de LibreOffice سازگار است.

CV con dos pages y un pie de pagina.

بدون texto، solamente estilos.

از نسخه های قبلی LibreOffice استفاده کنید.

عکس ها

Ad


دانلود رایگان قالب Elegant CV با سبک های ادغام شده با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad