انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

کاغذ مربع 1 سانتی متر

دانلود رایگان قالب کاغذ مربعی 1 سانتی متری DOC، XLS یا PPT به صورت رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب کاغذ مربعی 1 سانتی متری است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

شرح

قالب کاغذ مربع 1 سانتی متری معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 را دانلود یا ویرایش کنید.

کاغذ مربعی 1 سانتی متری کمی خاکستری برای کار مدرسه ریاضی/علوم.

کاغذ مربعی 1 سانتی متری کمی خاکستری برای کار مدرسه ریاضی/علوم.

عکس ها

Ad


دانلود رایگان قالب کاغذ مربع 1 سانتی متری که با برنامه های وب OffiDocs یکپارچه شده است

Ad


Ad