انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

نام کاغذ (تغییر در ویژگی های فایل)

دانلود رایگان Paper Name (تغییر در ویژگی های فایل) الگوی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی نام کاغذ (تغییر در ویژگی های فایل) است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

الگوی Paper Name (تغییر در ویژگی‌های فایل) معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 را دانلود یا ویرایش کنید.

الگوی طرح خطی و نگارش مقالات علمی و مهندسی

دانلود رایگان قالب Paper Name (تغییر در ویژگی های فایل) یکپارچه با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad