EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

Plakat 6grudnia 2019pionowo

Free download Plakat 6grudnia 2019pionowo free photo or picture to be edited with GIMP online image editor

This is the free photo or picture example named Plakat 6grudnia 2019pionowo for OffiDocs app Gimp, which can be considered as an online image editor or an online photo studio.

Ad


TAGS

Download or edit the free picture Plakat 6grudnia 2019pionowo for GIMP online editor. It is an image that is valid for other graphic or photo editors in OffiDocs such as Inkscape online and OpenOffice Draw online or LibreOffice online by OffiDocs.

\u015amier\u0107
Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego jest dawny Klasztor Kamedu\u0142ów,
w którego podziemiach znajduj\u0105 si\u0119 katakumby zmar\u0142ych mnichów. Na \u015bcianie
g\u0142ównego pomieszczenia widnieje malowid\u0142o przedstawiaj\u0105ce dawnego przeora
klasztoru, którego za r\u0119k\u0119 trzyma ko\u015bciotrup. Pod spodem umieszczony jest
napis: Memento Mori, co znaczy \u201ePami\u0119taj, \u017ce umrzesz\u201d. Podobno mnisi
pozdrawiali si\u0119 w ten sposób. Jednak dla wspó\u0142czesnego cz\u0142owieka nadchodz\u0105ca
\u015bmier\u0107, jest to jedna z tych prawd, o których chcia\u0142by za wszelk\u0105 cen\u0119
zapomnie\u0107. W ostatnich latach temat \u015bmierci próbuje si\u0119 banalizowa\u0107 przez coraz
bardziej popularne maskarady zwane
halloween.

Z drugiej strony
cz\u0119sto zdarza si\u0119, \u017ce przed kim\u015b, kto jest \u015bmiertelnie chory, ukrywa si\u0119 ten
fakt a\u017c do ko\u0144ca, cho\u0107 przecie\u017c \u015bwiadomo\u015b\u0107 zbli\u017caj\u0105cej si\u0119 \u015bmierci powinna
motywowa\u0107 do dzia\u0142ania, do rozporz\u0105dzenia swoim maj\u0105tkiem, pojednania z lud\u017ami,
a przede wszystkim pojednania z Bogiem. Dlaczego unikamy tematu \u015bmierci?
\u015amier\u0107, to nieuchronnie zbli\u017caj\u0105cy si\u0119
ostatni przystanek na ziemskiej drodze ka\u017cdego cz\u0142owieka. \u015amier\u0107, to koniec
ziemskich rado\u015bci i nadziei, to dla wi\u0119kszo\u015bci ludzi przej\u015bcie do innej,
nieznanej i niepewnej rzeczywisto\u015bci, a wielu wr\u0119cz uwa\u017ca, \u017ce to koniec
wszystkiego, pustka.Jest to nadzwyczaj
interesuj\u0105ce, \u017ce dla aposto\u0142a Paw\u0142a, pisarza po\u0142owy Nowego Testamentu, \u015bmier\u0107
by\u0142a czym\u015b, czego nie móg\u0142 si\u0119 doczeka\u0107. Pisa\u0142 on:

Nie by\u0142 on w ogóle
przera\u017cony ko\u0144cem \u017cycia tu na ziemi, ale raczej t\u0119skni\u0142 za wspania\u0142ym \u017cyciem
TAM, u boku swego Zbawiciela. Jakie wra\u017cenie musia\u0142 zrobi\u0107 na aposto\u0142ach widok
Moj\u017cesza i Eliasza na Górze Przemienienia! Przecie\u017c obaj odeszli z tej ziemi
przed setkami lat, a teraz widzieli ich razem z Jezusem, którego szaty i
oblicze \u015bwieci\u0142o nadzwyczajnym blaskiem. W tamtym momencie Bóg ods\u0142oni\u0142 nieco
ze \u015bwiata niewidzialnego, aby\u015bmy przez trzech \u015bwiadków tego wydarzenia: Piotra,
Jana i Jakuba byli pewni tego, \u017ce wierz\u0105cy po \u015bmierci s\u0105 razem z Panem w
niebie, \u017ce rozpoznaj\u0105 si\u0119 i s\u0105 szcz\u0119\u015bliwi.Z Ewangelii \u0141ukasza
wiemy, \u017ce skruszony \u0142otr otrzyma\u0142 od Jezusa obietnic\u0119 przebywania razem z Nim w
raju. Ale co z \u0142otrem wisz\u0105cym po
drugiej stronie? Poszed\u0142 na wieczne m\u0119ki. Tak jak zmar\u0142y bogacz opisany w 16
rozdziale Ewangelii \u0141ukasza, zaraz po rozstaniu z tym \u017cyciem - cierpia\u0142. Biblia
mówi o wiecznych m\u0119kach dla tych, którzy
nie uwierzyli ewangelii:

W zwi\u0105zku z tematem
\u015bmierci powstaje wiele pyta\u0144:Dlaczego umieramy? Czy zobaczymy bliskich, którzy odeszli przed nami? Czy nasze modlitwy mog\u0105 pomóc zmar\u0142ym? Czy zmarli widz\u0105 nas?Czy zmarli mog\u0105 nam
pomaga\u0107 lub szkodzi\u0107?Jak wyja\u015bni\u0107 prze\u017cycie tzw. \u015bmierci klinicznej?Czy istnieje \u017cycie
po \u015bmierci?
Czy istnieje
zmartwychwstanie?Na te i inne pytania
spróbujemy odpowiedzie\u0107 w czasie wyk\u0142adu.Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek
przed nale\u017cn\u0105 Tobie kar\u0105 piek\u0142a wiecznego.CO MASZ CZYNI\u0106, ABY\u015a BY\u0141 ZBAWIONY?Pan Jezus Chrystus, Jedyny bez grzechu, wzi\u0105\u0142 na Siebie Twoje grzechy. Umar\u0142 na
drzewie krzy\u017ca zamiast Ciebie.
Mo\u017cesz skorzysta\u0107 z tego doskona\u0142ego
dzie\u0142a Pana Jezusa.
Jak? UWIERZ W PANA JEZUSA CHRYSTUSA, A B\u0118DZIESZ ZBAWIONY! (Dzieje 16:31)

6 GRUDNIA 2019 (pi\u0105tek)


godz. 18.00


ZAPRASZAMY na
spotkanie ewangelizacyjne pod tytu\u0142em:


\u015aMIER\u0106 \u2026


I CO DALEJ?


Miejsce spotkania: SALA CENTRUM
KULTURY (Budynek OSP),


ul. KOLEJOWA
3 Grabów nad Prosn\u0105Je\u015bli chcesz rozpocz\u0105\u0107 korespondencyjny kurs biblijny lub otrzyma\u0107 bezp\u0142atnie
Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz, wy\u015blij sms lub zadzwo\u0144:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | tel./sms: 739089088Czytaj Biblie, skrytka 31, 63-500 Ostrzeszówkana\u0142 na YT: Czytaj
Biblie Ostrzeszowhttps://www.youtube.com/channel/UCkAfCtH5mm6f51fxBL4GUEQhttp://youtube.com/c/CzytajBiblieOstrzeszowW grudniu 2019 S\u0142owo Bo\u017ce g\u0142oszone b\u0119dzie równie\u017c w miejscowo\u015bciach: Grabów, ul. Ostrowska 1, w dniu 8 grudnia o godz. 11.00 oraz 11 grudnia
o godz. 18.00; Wieruszów, ul. Fabryczna 18 w dniu 15 grudnia o godz. 11.00 oraz
18 grudnia o godz. 18.00.


Free picture Plakat 6grudnia 2019pionowo integrated with the OffiDocs web apps

Ad


Ad