ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

CafePress.com കോമിക് വലുപ്പത്തിലുള്ള പുസ്തകം [201 - 500 പേജുകൾ]

CafePress.com കോമിക് സൈസ് ബുക്ക് [201 - 500 പേജുകൾ] സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ലിബ്രെഓഫീസ് ഓൺലൈനിലോ ഓപ്പൺഓഫീസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമാണ്.

ഇതാണ് CafePress.com കോമിക് സൈസ് ബുക്ക് [201 - 500 പേജുകൾ] ടെംപ്ലേറ്റ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 201 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള CafePress.com കോമിക് സൈസ് ബുക്ക് [500 - 365 പേജുകൾ] ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

കഫേപ്രസ്സിനുള്ള കോമിക് സൈസ് പേപ്പർ ടെംപ്ലേറ്റ്.

സഖാവ്

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് CafePress.com കോമിക് സൈസ് ബുക്ക് [201 - 500 പേജുകൾ] OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Ad


Ad