ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

സംഭാവന കത്തിനായുള്ള അഭ്യർത്ഥന

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് അഭ്യർത്ഥന ലിബ്രെഓഫീസ് ഓൺലൈനിലോ ഓപ്പൺഓഫീസ് ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംഭാവനാ കത്ത് DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമാണ്

ഇതാണ് സംഭാവന കത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന എന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള സംഭാവനാ അഭ്യർത്ഥന ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

ഡോക്യുമെന്റ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ

OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഭാവന കത്തിനുള്ള സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് അഭ്യർത്ഥന

Ad


Ad