Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Tờ rơi trang Quater (A4)

Tải xuống miễn phí Quater Page Flyer (A4) Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Quater Page Flyer (A4). Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Ad


THÔNG TIN

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Quater Page Flyer (A4) hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Mẫu cho tờ rơi trong đó người dùng muốn bốn tờ mỗi trang

Tải xuống miễn phí mẫu Quater Page Flyer (A4) được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs

Ad


Ad