Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Mẫu tài liệu chuẩn SFS 2487 của Phần Lan

Tải xuống miễn phí Mẫu tài liệu chuẩn Phần Lan SFS 2487 Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu tài liệu tiêu chuẩn SFS 2487 của Phần Lan. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

MÔ TẢ

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Mẫu tài liệu tiêu chuẩn SFS 2487 của Phần Lan hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

SFS 2487 là tiêu chuẩn chính thức của Phần Lan về bố cục tài liệu.

Tiêu chuẩn hướng dẫn vị trí của địa chỉ người gửi và người nhận, ngày tháng, tiêu đề và nhận dạng tài liệu, cấu trúc của nội dung tài liệu, chữ ký, v.v.

Mẫu Writer này giúp bạn dễ dàng viết các tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn.

SFS 2487 là tiêu chuẩn Phần Lan chính thức về bố cục tài liệu từ Hiệp hội Tiêu chuẩn Phần Lan.

Tiêu chuẩn hướng dẫn vị trí của địa chỉ người gửi và người nhận, ngày tháng, tiêu đề và nhận dạng tài liệu, cấu trúc của nội dung tài liệu, chữ ký, v.v.

SFS 2487 được sử dụng rất rộng rãi trong các tổ chức Phần Lan.

Mẫu Writer này giúp bạn dễ dàng viết các tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo rằng mẫu khớp chính xác với tiêu chuẩn vì văn bản thực tế của tiêu chuẩn không được cung cấp miễn phí và đôi khi nó cũng được cập nhật.

Mẫu này dựa trên bản cập nhật năm 2007 của tiêu chuẩn.

Chỉ cần điền thông tin liên quan, xóa các phần tử không cần thiết cho tài liệu của bạn và viết phần nội dung tài liệu bằng các kiểu được cung cấp.

Mô tả bằng tiếng Phần Lan / tietoa suomeksi

MÀN HÌNH

Ad


Tải xuống miễn phí mẫu tài liệu chuẩn Phần Lan SFS 2487 được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs


Sử dụng Mẫu Office

Hình ảnh miễn phí

Ad