Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Studennachweis: Tài liệu der taeglichen Arbeitszeit

Tải xuống miễn phí Stundennachweis: Dokumentation der taeglichen Arbeitszeit nach Paragraf 17 MiLoG und Paragraf 2a Schwarzarbeitsbekaempfungsgesetz Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Stundennachweis: Dokumentation der taeglichen Arbeitszeit nach Paragraf 17 MiLoG und Paragraf 2a Schwarzarbeitsbekaempfungsgesetz. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

MÔ TẢ

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Stundennachweis: Dokumentation der taeglichen Arbeitszeit nach Paragraf 17 MiLoG und Paragraf 2a Schwarzarbeitsbekaempfungsgesetz hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Diese Vorlage ermöglicht ohne großen Aufwand die nach § 17 MiLoG und § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz geforderte tägliche Aufzeichnung von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von geringfügitne der Schömpen ở Besitsänan 2

Lưu ý: Có một mô tả tiếng Anh ở cuối văn bản này.

[de] Diese Vorlage ermöglicht ohne großen Aufwand die nach § 17 MiLoG und § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz geforderte tägliche Aufzeichnung von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von gering trong Schwarzfügwarfiner, Beschiefügwarfiner, Beschiefügwarfiner, Beschiefügwarfnan.

Die Vorlage stellt folgende Funktionalität zur Verfügung: * Die Formatierung ist so gewählt, dass für jeden Monat eine A4-Seite mit den zur Dokumentation der Arbeitszeit gesetzlich geforderten Informationen als PDF exportiert werden kann.

Voraussetzung hierfür sind die Einstellungen „A4“ und „Hochformat“ im Seitenlayout [Định dạng → Trang web → Trang web].

Zusätzlich werden dadurch interne Informationen, wie unaen beschrieben, nicht mit in der Dokumentation, sondern auf einem gesonderten Blatt ausgedruckt / exportiert.

* Aufzeichnungszeitraum, Datum des Arbeitstages, Viktor die Uhrzeiten zu Arbeitsbeginn und -ende können aus Nghe gewählt werden * (Arbeits-) Stunden werden dabei automatisch aus der Zeitdifferenz zwiscrein Arbenestginnzelnz Propenen Ezelnj zugeordnet werden, ohne dass diese Thông tin mit in der exportierten Dokumentation erscheint * Als Vorbereitung für Jahres-Arbeitszeitkonten werden die monatlich tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit dem für dieen Monat ausgezahlten Lohn verrechnet.

Die errechnete Differenz wird noch nicht ở folgende Monate übertragen.

Chết kann aber leicht angepasst werden.

Auch diese Thông tin ist in der exportierten Dokumentation nicht sichtbar * Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Mitarbeiter-Nr und Stundenlohn werden automatisch in die anderen Blätter kopiert, nachdem sie auf dem ersten Blatt eingetrahn wurden * Pro Monat wirdge derhlte , sofie die fuer Minijobber jeweils für den Rest des Jahres noch erlaubte durchschnittliche Stundenzahl und Monatsgehalt angegeben * Pro Jahr erlaubte Arbeitsstunden werden aus dem für Minijobs erlaubte durchschnittliche Stundenzahl und Monatsgehalt angegeben * Pro Jahr erlaubte Arbeitsstunden werden aus dem für Minijobs erlaubte durchschnittliche Stundenzahl und Monatsgehalt angegeben * Pro Jahr erlaubte Arbeitsstunden werden aus dem für Minijobs erlaubtem den Monatsgehalt und gezammung.

minijob-zentrale.

de/DE/Service/03_service_rechte_navigation/DownloadCenter/1_Broschueren_und_Info_Blaetter/1_gewerblich/01_01Einlegeblatt_2015.

pdf? __ blob = publisherFile & v; = 3 Diese Vorlage ist im Rahmen einer konkreten Anwendung von Minijobs entstanden, um die Erfassung der Arbeitsstunden zu erleichtern und den neuen gesetzlichen Dokumentationspflichten nachzukommen.

Die Vorlage wird hier geteilt in der Hoffnung, dass sie auch für andere nützlich ist.

Gemäß der angebenen Lizenzbedingungen wird keinerlei Gewähr gegeben.

Ausdrücklich wird darauf bản lề, dass diese Vorlage keine Rechtsberatung oder Steuerberatung ersetzt.

Verbesserungen oder Kontaktadresse Verbesserungsvorschläge werden gern unter der angebenen Kontaktadresse engegenommen.

[vi] Lưu ý: Mẫu bảng thời gian này được thiết kế riêng cho một số yêu cầu pháp lý cụ thể áp dụng cho riêng nước Đức.

Mô tả bằng tiếng Anh này được đưa ra để hỗ trợ những người cần tuyển dụng một người nào đó được gọi là “Minijob” hoặc “450 € -Job” ở Đức, nhưng cảm thấy thoải mái hơn với một số hướng dẫn bằng tiếng Anh.

Mẫu bảng thời gian này cho phép dễ dàng ghi lại thời gian bắt đầu và kết thúc hàng ngày cũng như tổng thời gian làm việc của lao động biên chế theo yêu cầu của luật tiền lương tối thiểu của Đức (phần 17) và luật của Đức về tăng cường đấu tranh chống bất hợp pháp việc làm (mục 2a).

Nó cũng được áp dụng cho người lao động trong các ngành được đề cập trong phần 2a của luật Đức về tăng cường đấu tranh chống lại việc làm bất hợp pháp.

Mẫu này cung cấp các tính năng sau: * Định dạng cho phép xuất các tệp PDF với một tờ giấy A4, mỗi tệp có tất cả các thông tin cần thiết về mặt pháp lý để ghi lại thời gian làm việc hàng tháng.

Điều này có thể đạt được bằng cách đặt định dạng trang thành “A4” và “dọc” [định dạng → trang → trang].

Bằng cách đó, các thông tin nội bộ bổ sung như được chỉ định bên dưới sẽ được xuất / in ra một tờ giấy riêng biệt.

* Thời gian ghi, ngày của mỗi ngày làm việc, thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc có thể được chọn từ danh sách thả xuống.

* Giờ làm việc sẽ được tính toán tự động từ chênh lệch thời gian giữa thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc và cũng sẽ được tự động tổng hợp.

* Ngày công cụ thể có thể được chỉ định cho các dự án mà không cần xuất hiện trong tài liệu đã xuất.

* Để chuẩn bị cho tài khoản thời gian làm việc hàng năm, thời gian làm việc hàng tháng được trừ vào tiền lương hàng tháng.

Sự khác biệt này vẫn chưa được tuyên truyền trong những tháng tới.

Để đạt được điều này, mẫu cần được điều chỉnh.

Thông tin nội bộ này không hiển thị trong tài liệu đã xuất.

* Chủ lao động, nhân viên, mã số nhân viên và mức lương theo giờ đã thỏa thuận sẽ được sao chép tự động trong các trang sau khi được nhập vào trang đầu tiên.

* Mỗi tháng được tính mức lương trung bình được trả mỗi năm và mỗi tháng.

Đối với “Minijobs”, số giờ làm việc trung bình được phép còn lại và mức lương trung bình hàng tháng cũng được tính.

* Số giờ làm việc được phép hàng năm được tính từ mức lương tối đa hàng tháng cho “MiniJobs” và tiền lương theo giờ được trả.

Bạn có thể tìm thấy gợi ý về các yêu cầu pháp lý (bằng tiếng Đức) tại đây: zentrale.

de/DE/Service/03_service_rechte_navigation/DownloadCenter/1_Broschueren_und_Info_Blaetter/1_gewerblich/01_01Einlegeblatt_2015.

pdf? __ blob = editionFile & v; = 3 Mẫu này được tạo trong quá trình thực hiện “Minijob” thực tế ở Đức để dễ dàng ghi lại thời gian làm việc và đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý mới.

Mẫu được chia sẻ ở đây với hy vọng sẽ hữu ích cho những người khác.

Theo thỏa thuận cấp phép đã cho, không có bất kỳ bảo hành nào được đưa ra.

Cần nhấn mạnh rằng mẫu này không thay thế bất kỳ lời khuyên pháp lý hoặc thuế chuyên nghiệp nào.

Các cải tiến hoặc đề xuất mang tính xây dựng cho một cải tiến được chấp nhận một cách vui vẻ theo địa chỉ liên hệ đã cho.

MÀN HÌNH

Ad


Tải xuống miễn phí mẫu Stundennachweis: Dokumentation der taeglichen Arbeitszeit nach Paragraf 17 MiLoG und Paragraf 2a Schwarzarbeitsbekaempfungsgesetz được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs


Sử dụng Mẫu Office

Hình ảnh miễn phí

Ad