Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Sổ cái cho thuê với Biên lai

Tải xuống miễn phí Sổ cái cho thuê với Mẫu biên nhận DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Sổ cái cho thuê có Biên lai. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

MÔ TẢ

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Sổ cái cho thuê có Biên lai hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Theo dõi các khoản thanh toán tiền thuê và tạo phiếu thu pdf cho các khoản thanh toán Bảng tính Libre Office gồm 3 sheet: Sổ cái, Chi tiết, Phiếu thu.

Nhập chi tiết các khoản thanh toán vào Sổ Cái, tên và địa chỉ của người thuê và chủ sở hữu trong Chi tiết, sau đó sao chép và dán mẫu biên lai cho thuê để tạo biên lai thanh toán.

Chứa trang tính ReadMe với các hướng dẫn chi tiết hơn.

Được phân phối dưới dạng tài liệu Mẫu Office Libre để nó sẽ mở ra dưới dạng một bảng tính chưa có tiêu đề mới.

MÀN HÌNH

Ad


Tải xuống miễn phí mẫu Sổ cái cho thuê với Biên lai được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs


Sử dụng Mẫu Office

Hình ảnh miễn phí

Ad