انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

قالب های آفیس برای مایکروسافت ورد

دانلود یا ویرایش قالب های Microsoft Word با استفاده از OffiDocs LibreOffice آنلاین و ویرایشگر آنلاین OpenOffice

فهرستی از قالب‌های آنلاین رایگان DOC که می‌توانند توسط برنامه‌های OffiDocs LibreOffice آنلاین و OpenOffice رومیزی آنلاین دانلود یا ویرایش شوند. آنها همچنین با Microsoft Word یا Office 365 سازگار هستند. 

Bewerbungsschreiben Vorlage

دانلود رایگان قالب Bewerbungsschreiben Vorlage DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Bewerbungsschreiben Vorlage است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

مقاله درخواستی (Lib Serif 12)

دانلود رایگان Pleading Paper (Lib Serif 12) الگوی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Pleading Paper (Lib Serif 12) است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

طرح بندی گزارش پایه

دانلود رایگان Basic Report Layout DOC، XLS یا PPT قالب رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی طرح بندی گزارش پایه است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

نامه ایالات متحده بلوک اصلاح شده

دانلود رایگان الگوی Modified Block US Letter DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی اصلاح شده بلوک US Letter است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

Ad

کاشی به جای میز

دانلود رایگان کاشی‌ها به‌جای جدول، الگوی DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی کاشی به جای جدول است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

نامه شرکت

دانلود رایگان قالب Company Letter DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب شرکت نامه است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

قالب صفحه جلد

دانلود رایگان قالب صفحه جلد DOC، XLS یا PPT به صورت رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب صفحه جلد قالب است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

Lebenslauf Vorlage (tabellarischer Lebenslauf)

دانلود رایگان قالب Lebenslauf Vorlage (tabelarischer Lebenslauf) DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Lebenslauf Vorlage (tabellarischer Lebenslauf) است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

Ad


Ad