انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

این یک رزومه است

دانلود رایگان This is a Resume DOC، XLS یا PPT قالب رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب این یک رزومه است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

قالب This Is a Resume معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 است.

رزومه ساده، بی درهم و برهم، اطلاعاتی

قالب دانلود رایگان This is a Resume ادغام شده با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad