انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

قالب های آفیس برای مایکروسافت اکسل

دانلود یا ویرایش قالب های Microsoft Excel با استفاده از OffiDocs LibreOffice آنلاین و ویرایشگر آنلاین OpenOffice

فهرستی از قالب‌های آنلاین رایگان XLS که می‌توان آن‌ها را به‌وسیله OffiDocs Apps LibreOffice آنلاین و OpenOffice دسک‌تاپ آنلاین دانلود یا ویرایش کرد. آنها همچنین با Microsoft Excel یا Office 365 سازگار هستند. 

Calcolo del giorno di Pasqua con lEpatta

بارگیری رایگان قالب Calcolo del giorno di Pasqua con lEpatta DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Calcolo del giorno di Pasqua con lEpatta است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

Hypothekenberechnung

دانلود رایگان قالب Hypothekenberechnung DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب Hypothekenberechnung است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

نمودار داده Selectronic SP-Pro

دانلود رایگان قالب Selectronic SP-Pro Data Graph DOC، XLS یا PPT به صورت رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Selectronic SP-Pro Data Graph است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

الگوی هزینه ها و درآمد

دانلود رایگان Expenses and Income Template DOC، XLS یا PPT الگوی رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی هزینه و درآمد است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

Ad

نقاط حاملگی/partie de belote ou jeu de carte.

دانلود رایگان Gestion points/partie de belote ou jeu de carte. قالب DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Gestion points/partie de belote ou jeu de carte است. الگویی که می تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

فرم کالاهای خطرناک چندوجهی

دانلود رایگان چندوجهی کالاهای خطرناک فرم DOC، XLS یا PPT به صورت رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب فرم کالاهای خطرناک چندوجهی است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

مسیر گلوله

دانلود رایگان قالب Bullet Trajectory DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی Bullet Trajectory است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

ایجاد کننده تقویم

بارگیری رایگان قالب Calendar Creator DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب Calendar Creator است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

وارد

Ad


Ad