انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

الگوی کتاب خطی

دانلود رایگان کتاب دستنوشته الگوی DOC، XLS یا PPT به صورت رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی کتاب دستنوشته الگو است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

بارگیری یا ویرایش الگوی Book Manuscript Template معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365.

الگوی کتاب خطی

دانلود رایگان الگوی کتاب الگوی دستنوشته یکپارچه شده با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad