انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

مقاله کالج

دانلود رایگان قالب COLLEGE PAPER DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این الگوی مقاله کالج است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

الگوی COLLEGE PAPER معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 را دانلود یا ویرایش کنید.

دانشکده

دانلود رایگان قالب COLLEGE PAPER ادغام شده با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad