Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

Tiki Assistant in Chrome with OffiDocs

Tiki Assistant  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

Ad


DESCRIPTION


Tiki Assistant là tiện ích giúp gợi ý, tìm kiếm nhanh các sản phẩm tốt nhất trên Tiki trực tiếp trên trình duyệt Chrome phù hợp với nhu cầu tìm kiếm sản phẩm của bạn.

Cách sử dụng: Bạn không cần phải làm gì khác sau khi cài đặt tiện ích này.

Khi bạn tìm kiếm sản phẩm, tiện ích Tiki Assistant sẽ tự động gợi ý các sản phẩm phù hợp (nếu có).

Toàn bộ thông tin thu thập từ tiện ích này đều được cam kết bảo mật theo chính sách bảo mật của Tiki: https://tiki.

vn/bao-mat-thong-tin-ca-nhan?src=chr-ext --------- Tiki Assistant is Tiki's offcial Chrome extension which helps you quickly find products on Tiki.

How to use: You do not need to do anything else after installation.

When you search for products on the web, Tiki Assistant will automatically recommend suitable products on Tiki for you.

We care about your privacy, please read about our Privacy Policy here: https://tiki.

vn/bao-mat-thong-tin-ca-nhan?src=chr-ext

Additional Information:


- Offered by tiki.vn
- Average rating : 4.15 stars (liked it)
- Developer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiki Assistant web extension integrated with the OffiDocs Chromium online


Run Chrome Extensions

Ad