ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

പ്രശംസാപത്രം

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് LibreOffice ഓൺലൈനിലോ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇതാണ് അഭിനന്ദന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള അഭിനന്ദന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

അഭിനന്ദന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്

OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രശംസാപത്രം

Ad


Ad